Klik her for at komme til Kontaktsiden

Glas med garanti

PC Glas sikrer garanti og derved kvalitet

Den bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde, får du ved at gå til et medlem af Glarmesterlauget i Danmark.
 

Hvis du mod forventning ikke skulle være tilfreds med vores arbejde, så kontakt os og vi vil gøre hvad vi kan for at du bliver en tilfreds kunde.


Hvis det ikke er nok, så har Glarmesterlauget oprettet en garanti og klageordning, der omfatter alle Laugets medlemmer. Garantien går i korthed ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt.

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Lauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlauget, hvis afgørelse glarmesteren altid er pligtig til at efterkomme og som Glarmesterlauget i givet fald selv vil drage omsorg for bliver efterlevet.

Endelig har du som kunde også mulighed for at indbringe sit krav overfor en glarmester for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (kun private kunder og mod betaling, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.

Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms.

Logo.gif
 

Facade

PC Glas A/S - Middelfartvej 1 - 4200 Slagelse - Tlf. 58 52 30 36

Klik her for at ændre cookies samtykke